Service

Service bij het familiebedrijf Vissers-mengvoeder

Op verschillende terreinen binnen uw bedrijfsmanagement probeert Vissers Mengvoeders u bij te staan.
Deze hebben betrekking op: kwaliteit behoud van voer in silo, levering van voer op maat, persoonlijk contact op korte termijn, varkensprogramma’s, mestcalculaties en klimaatmeetingen in de stallen.

” Wij geven u graag advies! ”

siloTen aanzien van het behoud van de kwaliteit van het voer in uw silo wordt aanbevolen uw silo's regelmatig leeg te laten komen.
voer-op-maatIndien noodzakelijk wordt het voer op maat geleverd. Door regelmatig rantsoenbereken ingen uit te voeren kan exacter op maat gevoerd worden.

direct-contactDoor het persoonlijke contact en de korte lijnen kan snel en direct op uw vragen en bestellingen worden ingespeeld.

varkenprogrammasMiddels de begeleiderversie van zowel de zeugenprogramma's als ook het vleesvarkensprogramma kan alert gereageerd worden binnen uw bedrijfsmanagement.

mestcalculatieDe situatie rondom de jaarlijkse mestproductie wordt regelmatig middels een mestcalculatieprogramma bijgehouden.

klimaatmetingDoor regelmatig klimaatmetingen in de stallen uit te voeren wordt indirect bijgedragen het welzijn en de gezondheid van uw dieren op het juiste niveau te houden.

” Heeft u nog vragen? Bel ons gerust! ”

gmp-logo

013-5091269                      info@vissers-mengvoeders.nl                            Contact >>

mengvoer op maat gemaakt en niet verder verhit dan 60 graden waardoor de natuurlijke stoffen behouden blijven..