Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, maar Vissers Mengvoeders kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Vissers Mengvoeders kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.

Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door Vissers Mengvoeders verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken, zijn eigendom van of in licentie bij Vissers Mengvoeders en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Vissers Mengvoeders (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen
Vissers Mengvoeders behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten
Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:
Vissers Mengvoeders B.V.
Afdeling Communicatie
Industrieweg 9 5268BC Helvoirt
info@vissers-mengvoeders.nl

Recht- en forumkeuze
Op het gebruik van en de informatie op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost- Brabant is bij uitsluiting bevoegd om over de geschillen te oordelen die eventueel mochten ontstaan in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of deze disclaimer.

mengvoer op maat gemaakt en niet verder verhit dan 60 graden waardoor de natuurlijke stoffen behouden blijven..